tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP thương mại và đầu tư Barotex Việt Nam
08/03/2017

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ  CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI CTCP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM

(Quyết định số 326/QĐ-ĐTKDV ngày 11/8/2016 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam)

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

Địa chỉ                            : Số 100, Phố Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại                      : (84-4) 3857 3428/3857 2216     Fax: (84-4) 3857 3036

Ngành nghề kinh doanh  : Thủ công mỹ nghệ, xuất nhập khẩu và đầu tư

Vốn điều lệ                     : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam (Quy chế đấu giá) do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS)

4. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông      - Giá khởi điểm:12.300 đồng/cổ phần

- Mệnh giá                    : 10.000 đồng/cổ phần  - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.997.274 cổ phần

- Bước giá                    : 100 đồng/cổ phần       – Hình thức chào bán: Bán đấu giá công khai cả lô

5. Thực hiện công bố thông tin: Trên ba (03) số liên tiếp của Báo Đầu tư Chứng khoán và Báo Thị trường từ ngày 06/03/2017

6. Đăng ký tham dự đấu giá: Từ ngày 07/03/2017 đến 15h30’ ngày 27/03/2017 (Sáng từ 8h30’ – 11h30’; chiều từ 13h30’– 17h00’ các ngày làm việc) tại các Đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.

7. Nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 30/03/2017 tại các Đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.

8. Tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 8h30 ngày 03/04/2017

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trong trường hợp trúng đấu giá vào ngày 03/04/2017: từ ngày 04/04/2017 đến ngày 13/04/2017.

10. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho những nhà đầu tư không trúng đấu giá vào ngày 03/04/2017: từ ngày 05/04/2017 đến ngày 11/04/2017.

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Xem thêm:

a. Quyết định về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

b. Quyết định về việc ban hành quy chế đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

c. Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

d. Bản công bố thông tin đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

e. Báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam – năm 2014

f. Báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam – năm 2015

g. Báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam – năm 2016

h. Báo cáo tài chính năm 2014 (Sau kiểm toán)

i. Báo cáo tài chính năm 2015 (Sau kiểm toán)

j. Báo cáo tài chính năm 2016 (Sau kiểm toán)

k. Điều lệ CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

---------------------------

Tags: Barotex, mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ, xuất nhập khẩu, đầu tư,