tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
SCIC bán đấu giá gần 2 triệu cổ phiếu Barotex Việt Nam
08/03/2017

Ngày 03/04, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã đăng ký bán đấu giá gần 2 triệu cổ phiếu CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam với mức khởi điểm 12,300 đồng/cp.

Vào thời điểm tháng 8/2016, SCIC đã quyết định đưa ra bán số cổ phần này. Trong thời gian vừa qua, tình hình kinh doanh của Barotex gặp rất nhiều khó khăn. Mặt hàng truyền thống thủ công mỹ nghệ đang từ kim ngạch trên 10 triệu USD, giảm xuống còn 2.5 triệu USD năm 2015. Về xuất nhập khẩu tổng hợp cũng gặp khó khăn vì sự cạnh tranh gay gắt, cộng thêm nguồn lực, nhân sự thiếu… dẫn đến việc kinh doanh giảm sút, lợi nhuận chỉ đủ duy trì bộ máy quản lý của Khối.

Trước và sau khi cổ phần hoá, việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về đất đai chưa được quan tâm. Hiện nay, tất cả các khu đất mà công ty quản lý, khai thác đều là đất thuê lại của Nhà nước, trả tiền đất hàng năm. Nhiều vị trí đã hết thời hạn thuê, nhà nước đã có quyết định thu lại, một số khu đất còn đang nằm trong quy hoạch đất công cộng ( trường học công lập)… Hàng năm, Nhà nước đều có thay đổi đơn giá thuê đất (tăng từ 3-9 lần). Các vấn đề này đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tái cơ cấu tài sản của Công ty.

Do đó trong thời gian hiện tại, Hội đồng quản trị của công ty đang tập trung vào tái cấu trúc doanh nghiệp, sáp nhập, giải thể các đơn vị kinh doanh không hiệu quả, cơ cấu lại tài sản, để tập trung nguồn lực cho kinh doanh. Việc SCIC thoái vốn có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình tái cấu trúc, cũng như cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của công ty.

Năm 2015, Barotex Việt Nam thực hiện 9,3 tỷ đồng lãi sau thuế, cổ tức là 7,0%. Kế hoạch năm 2016 với lợi nhuận sau thuế là 4,0 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 3,0%.

---------------------------

Tags: Barotex, mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ, xuất nhập khẩu,