tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)

ĐẦU TƯ

Năm 2011, đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế và định hướng kinh doanh của lãnh đạo Barotex, 2 lĩnh vực mà công ty đang triển khai và sắp ra mắt thị trường các sản phẩm dịch vụ của mình, đó là: Bất động sản và Tài chính.

Bất động sản: Là lĩnh vực đầu tư trọng điểm, với các công trình dân dụng, thương mại, văn phòng tại những vị trí đắc địa tại Hà Nội và trên cả nước. Với nguồn lực và kinh nghiệm của mình, Barotex mong rằng sẽ ra mắt thị trường bất động sản các tiện ích, môi trường sống tốt đẹp, giá trị nhất cho cộng đồng và các nhà đầu tư.

Tài chính: Những năm gần đây hoạt động M&A tại Việt Nam tuy mới mẻ nhưng đã có những bước đi đáng kể. Nắm bắt được xu hướng chung, Barotex mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đối tác và nguồn nhân lực để đón đầu thị trường mới đầy tiềm năng và mang tính hội nhập cao này.

INVESTMENT

In 2011, marking the transformation of the economy and the business orientation Barotex leadership, two areas the company is developing for the upcoming market with their products and services, including: Real Estate and Finance.

Real estate investment is the key, with the civil projects, trade zones, office areas in the prime location in Hanoi and across the country. By  resources and experience, Barotex expect to hit the market of real estate with many facilities, good habitat, and the most valuable products to the community and investors.

Finance: In recent years, M & A activity in Vietnam, although there have been new, but significant steps. Grasp the general trend, Barotex expanding businesses, partners and human resources to stay ahead the new market that has high integration and potential.