tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)

TẦM NHÌN

Barotex hướng tới phát triển đa lĩnh vực, trọng tâm là Xuất nhập khẩu tổng hợp, đầu tư tài chính, đầu tư quốc tế và triển khai các hoạt đồng xã hội hóa… nhằm tạo ra những dịch vụ, sản phẩm có giá trị cao. Tới năm 2020, Barotex sẽ trở thành một định chế tài chính ở Việt Nam và khu vực cũng như không ngừng nỗ lực đóng góp những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

CHIẾN LƯỢC

Barotex xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu hút nhân tài, huy động, quản lý nguồn vốn của nhà đầu tư hiệu quả, tạo dựng một môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên, gia tăng giá trị cho các cổ đông, áp dụng công nghệ mới, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao, mang lại lợi ích cho xã hội và đi đầu trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.