tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Năm 1971, Barotex ra đời và trực thuộc bộ ngoại thương. Trong suốt nhiều năm liền, công ty luôn là mũi nhọn thực hiện nhiệm vụ độc quyền nhà nước về ngoại thương như xuất nhập khẩu đặc biệt với mặt hàng mây ,tre, lá…

Thời kỳ đầu, bộ máy của công ty còn rất nhỏ bé, văn phòng của Công ty có 4 phòng và 1 chi nhánh giao nhận tại Hải Phòng, cơ sở vật chất còn hạn chế, nguồn nhân lực chất lượng chưa cao. Thị trường của Barotex là các nước XHCN cũ, mà chủ yếu là Liên Xô.

Những năm đầu thành lập, công ty tập trung xây dựng cơ sở vật chất, củng cố bộ máy, tìm mọi biện pháp khai thác tiềm năng, nhân lực, cũng như nguyên liệu để sản xuất. Do đó đạt rất nhiều khả quan, thực hiện tốt nghĩa vụ do bộ và nhà nước giao, kim ngạch xuất khẩu tăng 2,22 lần so với năm đầu thành lập, năm năm tiếp theo (1976 – 1980) Công ty đã thành lập các chi nhánh HCM, Đà Nẵng, kim ngạch xuất khẩu nhờ đó đã tăng lên 3,85 lần.

Thời kỳ 1980 – 1985, cùng với khó khăn chung của đất nước, xuất khẩu của Công ty có phần giảm, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng gấp 2,31 lần so với năm 1976 – 1980.

Từ năm 1986, cùng sự đổi mới nền kinh tế của đất nước, Công ty có những bước chuyển mình rõ rệt, từ hạch toán báo sổ, dần chuyển sang kinh doanh tổng hợp, hạch toán độc lập, nhiều hình thức kinh doanh mới bắt đầu.

Qua gần 40 năm hình thành và phát triển, CTCP Thương Mại và Đầu Tư Barotex Việt Nam đã chứng tỏ những bước đi vững vàng và khẳng định uy tín của mình ở thị trường thế giới.