tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
10/07/2012

Barotex đánh giá cao năng lực, sự sáng tạo của mỗi cá nhân và luôn chào đón tất cả các ứng viên trẻ, có tinh thần cầu tiến, mong muốn khẳng định giá trị bản thân và thể hiện bản lĩnh ở một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và dân chủ. Barotex

Related news