tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Programme boosts Vietnam’s handicraft development
19/05/2013

“Chương trình chung về sản xuất và thương mại xanh để tăng thu nhập và cơ hội việc làm cho người nghèo nông thôn” đã góp phần tích cực vào sự phát triển của thủ công mỹ nghệ của Việt Nam và tăng thu nhập người dân nông thôn

Những kết quả mà được đưa ra vào tháng Hai năm 2010 đã được công bố tại một cuộc họp để xem xét việc thực hiện ba năm của chương trình, được tài trợ bởi Quỹ Mục tiêu Phát triển Thiên niên tựu Tây Ban Nha,

Chương trình hỗ trợ 4.1 triệu USD là một phần của những chương trình được đưa ra bởi Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc Quỹ

Mục đích của chương trình là phát triển tốt hơn tổng hợp, “làm xanh” chuỗi giá trị vì người nghèo và môi trường bền vững, tạo điều kiện cho nông dân nghèo, người thu gom và nhà sản xuất để cải thiện sản phẩm của họ và kết nối với các thị trường có lợi hơn.

Các ngành mục tiêu là thủ công mỹ nghệ và đồ nội thất ánh sáng, tập trung vào bốn chuỗi giá trị, bao gồm tre, mây và trồng dâu nuôi tằm, cỏ biển; sơn mài và giấy thủ công.

Mục tiêu chương trình khoảng 4.500 hộ gia đình nghèo ở các tỉnh miền Trung của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, là nơi có 11 trong số 31 huyện nghèo nhất Việt Nam Phú Thọ và Hòa Bình ở phía bắc .

Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhấn mạnh những thành tựu đáng chú ý của chương trình và ý nghĩa của nó để xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đang đề ra các chính sách  nhằm  nâng cao thu  nhập của người dân, tạo thêm việc làm, kết hợp sản xuất với bảo vệ môi trường và các chuỗi giá trị gia tăng.

Theo phối viên thường trú Liên Hợp Quốc Prathiba Metha, chương trình đã góp phần đáng kể để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về giảm nghèo, bình đẳng giới và bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Đây là một trong 28 chương trình liên kết được tài trợ bởi Quỹ Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ tựu Tây Ban Nha, Đại sứ Tây Ban Nha cho biết, nêu bật những đóng góp của chương trình để thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.

Các đại biểu tại hội nghị đồng ý rằng bài học kinh nghiệm từ chương trình sẽ được nhân rộng cho sự phát triển bền vững.

Nguồn: Vietnam PlusThe “Joint Programme on Green Production and Trade to Increase Income and Employment Opportunities for Rural Poor” has actively contributed to the development of Vietnam handicraft and raised rural people’s income.

The outcomes were released at a conference to review the three-year implementation of the programme, financed by the Spanish Millennium Development Goals Achievement Fund, which was launched in February 2010.

The 4.1 million USD programme is part of a series of programmes launched by the UN Millennium Development Goals Achievement Fund.

It aims to develop better integrated, pro-poor and environmentally sustainable “green” value chains, enabling poor farmers, collectors and producers to improve their products and connect to more profitable markets.

The targeted sector is handicrafts and light furniture, focusing on four value chains, including bamboo rattan and sericulture; sea grass; lacquer ware; and handmade paper.

The programme targets about 4,500 poor households in Phu Tho and Hoa Binh in the north and the central provinces of Thanh Hoa and Nghe An, which are home to 11 of the 31 poorest districts in Vietnam.

Tran Tuan Anh, Deputy Minister of Industry and Trade, underlined the programme’s remarkable achievements and its significance to poverty reduction in Vietnam .

The Vietnamese Government is devising policies aiming to raise people’s income, generate more jobs, combine production with environmental protection and increase value chains, he said.

According to UN Resident Coordinator Prathiba Metha, the programme has significantly contributed to Vietnam ’s realisation of the millennium development goals of poverty reduction, gender equality and environmental protection.

This is one of 28 joint programmes financed by the Spanish Millennium Development Goals Achievement Fund, the Spanish Ambassador said, highlighting the programme’s contribution to Vietnam’s handicrafts.

Delegates at the conference agreed that the lessons learnt from the programme will be replicated for sustainable development.

Source: Vietnam Plus

---------------------------

Tags: bamboo, handicraft, mỹ nghệ, ngành thủ công mỹ nghệ, rattan, thủ công mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ việt nam, tre, Vietnam handicraft,