tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Barotex Việt Nam tổ chức ĐH ĐCĐ bất thường năm 2018 về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
20/09/2018

Barotex Việt Nam tổ chức ĐH ĐCĐ bất thường năm 2018 Về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 Tài liệu kèm theo: 1. Nghị quyết về ĐH ĐCĐ bất thường năm 2018 2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 3. Phiếu xin ý