tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Đến năm 2030, Hà Nội có 1.500 làng nghề
04/01/2013

Đến năm 2030, Hà Nội có 1.500 làng nghề chiếm khoảng 65,3% tổng số làng ở ngoại thành thành phố, tỷ trọng sản xuất nghề, làng nghề chiếm 8,9% trong tổng số giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của thành phố.

Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 có mục tiêu phát triển nghề, làng nghề nhằm bảo tồn các giá trị truyền thống, đồng thời phát triển các làng có nghề mới.

Thành phố chủ trương rà soát phân loại các nghề, làng nghề cần duy trì, bảo tồn hoặc chuyển nghề khác. Bên cạnh đó, sẽ phát triển các sản phẩm thủ công thế mạnh, gắn sản xuất làng nghề với các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực làng nghề theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – thương mại, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Quy hoạch cũng nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ngoại thành theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn kết với phát triển làng nghề chung của cả nước. Hình thành đội ngũ doanh nhân có trình độ quản lý, trình độ tổ chức kinh doanh, tiếp thị sản phẩm, tạo mẫu mã sản phẩm tại các làng nghề.

Phát triển các nghề, làng nghề có giá trị truyền thống

Đến năm 2015, thành phố phấn đấu thu nhập bình quân đầu người từ ngành nghề đạt 25-30 triệu đồng/năm và đạt 35-40 triệu đồng/năm vào năm 2020; từ 50-60 triệu đồng/năm vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu trên, thành phố sẽ phát triển các nghề, làng nghề có giá trị truyền thống như: ngành thủ công mỹ nghệ, chế biến lâm sản; các nghề: dệt lụa, thêu, ren, gốm sứ, da, giầy, khâu bóng.

Cụ thể, thành phố xây dựng thương hiệu cho các làng nghề Hà Nội về chế biến lâm sản; sử dụng nguyên liệu tự nhiên, khôi phục mẫu hoa văn và các kỹ thuật có nguy cơ thất truyền ở làng nghề dệt lụa; khôi phục nghề ren ở Hạ Mỗ (Đan Phượng), Bình Đà (Thanh Oai); bảo tồn, khôi phục và phát triển giá trị truyền thống ngành nghề gốm sứ; xây dựng thương hiệu sản phẩm, đa dạng chủng loại sản phẩm tiến tới xuất khẩu vào năm 2015 cho ngành nghề da, giầy, khâu bóng.

Bên cạnh đó, sẽ phát triển các ngành nghề theo hướng tham gia sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho sản xuất công nghiệp như: Nghề dệt may, nghề cơ kim khí, điện, rèn, dao kéo; khuyến khích đầu tư cây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh.

Thành phố ưn tiên phát triển một số ngành nghề mới như: Ưu tiên phát triển các nghề bảo quản, chế biến rau quả ở khu vực ven đô thị và các vùng chuyên canh rau an toàn, nghề chế biến thuốc nam, đông được; xây dựng dự án khôi phục nghề cũ; tổ chức nhân cấy nghề, lựa chọn các hộ có đủ điều kiện để thành lập các cơ sở sản xuất mới tại địa phương. Dự kiến vốn cho các dự án ưu tiên đầu tư theo quy hoạch là 8.525 tỷ đồng.

---------------------------

Tags: