tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Đến năm 2015, sẽ chỉ có tối đa 150 đầu mối xuất khẩu gạo
13/09/2013

NDĐT– Ngày 10-9, Bộ Công thương cho biết đã phê duyệt Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, với mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2015 kiện toàn, ổn định số lượng thương nhân, bảo đảm tối đa 150 đầu mối.
Theo Quyết định số 6139/QĐ-BCT, Quy hoạch xác định mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2015 kiện toàn, ổn định số lượng thương nhân, bảo đảm tối đa 150 đầu mối; gắn địa bàn hoạt động với các vùng sản xuất lúa hàng hóa lớn; từng bước củng cố, phát triển năng lực sản xuất, kinh doanh của đội ngũ thương nhân. Về các tiêu chí quy hoạch, Quy hoạch đề ra ba tiêu chí để được cấp Giấy chứng nhận, theo đó, kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo phải nằm trên địa bàn các địa phương trong quy hoạch và ưu tiên thương nhân có vùng nguyên liệu hoặc thực hiện hợp tác, đặt hàng, liên kết với hộ nông dân trồng lúa. Đồng thời, Quy hoạch cũng đề ra các tiêu chí, điều kiện để được duy trì Giấy chứng nhận, bao gồm thành tích xuất khẩu và vùng nguyên liệu, hợp tác, liên kết, đặt hàng với người sản xuất lúa.
Ngoài ra, Quy hoạch cũng đề ra các giải pháp cụ thể và phân công các công việc mà các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các thương nhân xuất khẩu gạo cần triển khai để thực hiện Quy hoạch.
Bộ Công Thương cũng yêu cầu Sở Công Thương các địa phương tiến hành kiểm tra, xác nhận cho tất cả các thương nhân theo quy định hiện hành. Trên cơ sở tổng hợp số lượng hồ sơ nhận được, Bộ Công Thương xem xét, phân loại cấp Giấy chứng nhận cho các thương nhân theo các tiêu chí quy hoạch. Trường hợp số lượng hồ sơ hợp lệ vượt quá số chỉ tiêu được cấp thì công bố và thực hiện cấp theo thứ tự trên cơ sở các tiêu chí ưu tiên (vùng nguyên liệu, liên kết với người sản xuất, kinh nghiệm xuất khẩu…).
Trong trường hợp đã cấp đủ số lượng 150 đầu mối theo Quy hoạch, Bộ Công Thương sẽ tạm dừng việc xem xét hồ sơ đề nghị của thương nhân. Khi có thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận, Bộ Công Thương sẽ xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân có hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các tiêu chí, điều kiện đúng quy định.

XUÂN BÁCH

---------------------------

Tags: