tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
9 tháng vốn FDI vượt 15 tỷ USD
02/10/2013

(Chinhphu.vn) – Tổng vốn FDI 9 tháng đã đạt tới 15,005 tỷ USD, chính thức vượt mốc dự kiến thu hút vốn FDI cả năm 2013 (13-14 tỷ USD), tăng 36% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến ngày 20/9/2013, cả nước có 872 dự án FDI được cấp chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 9,29 tỷ USD, bằng 92,7% về số dự án và 134,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2012.

Chỉ riêng tháng 9/2013 đã có 2,3 tỷ USD vốn  FDI đăng ký mới và tăng thêm. Mức này gấp 3 lần so với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm của tháng trước.

Trong đó, tổng số vốn thực hiện đạt 8,62 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong số này, vốn đăng ký mới đạt 9,29 tỷ USD, vốn tăng thêm 5,71 tỷ USD, đa phần rơi vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với gần 7,6 tỷ USD vốn đăng ký mới và 5,37 tỷ USD vốn tăng thêm.

Tiếp theo là lĩnh vực bất động sản, với 460 triệu USD đăng ký mới và 127,5 triệu USD vốn tăng thêm.

Đặc biệt, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ tiếp tục giữ vị trí thứ ba trong số các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI, với 20 dự án đăng ký mới và 4 dự án tăng thêm trong tháng 9.

Tổng số dự án trong lĩnh vực này 9 tháng năm 2013 là 116 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký (gồm cả cấp mới và tăng thêm) là 380,59 triệu USD, tăng rất mạnh so với 98,8 triệu USD đăng ký đầu tư vào lĩnh vực này của năm 2012.

Công Trí

---------------------------

Tags: