tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đạt trên 4,8 tỷ USD
27/02/2013

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính hai tháng đầu năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,57 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ.
Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2 ước đạt 2,26 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 4,83 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính hai tháng đầu năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,57 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Nhóm hàng thủy sản và lâm sản chính có kim ngạch xuất khẩu cùng ở mức 876 triệu USD với mức tăng trưởng lần lượt đạt 11,6% và 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn từ đầu năm có: gạo (310 triệu USD); cà phê (884 triệu USD); cao su (518 triệu USD); hạt điều (204 triệu USD); gỗ và các sản phẩm gỗ (831 triệu USD)…

Cũng theo báo cáo, nhập khẩu một số mặt hàng chính trong 2 tháng đầu năm đạt 2,69 tỷ USD, tăng 10,04% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, hàng thủy sản và các nguyên liệu…

---------------------------

Tags: