tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
CPI cả nước tháng 9 tăng 1.06%
25/09/2013

Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 cả nước tăng 1.06% so với tháng trước và tăng 6.83% so với cùng kỳ năm 2012 do tác động từ lĩnh vực giáo dục.
Cụ thể, tăng mạnh nhất trong rổ tính CPI là lĩnh vực giáo dục 10.98%, trong đó, dịch vụ giao dục tăng đến 10.66% so với tháng trước. Đây là thời điểm bắt đầu năm học mới nên giao dục cũng tác động đáng kể đến chỉ số giá tiêu dùng trong cả nước. Trong khi đó, tác động mạnh nhất đến CPI tháng 8 lại là lĩnh vực y tế.
Lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ CPI là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0.65%, trong đó, lương thực tăng 0.41%, thực phẩm tăng 0.87%.
Kế đó là nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0.91% so với tháng 08/2013.
Riêng lĩnh vực giao thông và bưu chính viễn thông giảm lần lượt 0.24% và 0.01% so với tháng trước.
Chỉ số vàng tháng 9 cả nước tăng 1.97% trong khi chỉ số USD giảm 0.26% so với tháng 8/2013.
Minh Hằng

---------------------------

Tags: