tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Barotex Việt Nam tổ chức ĐH ĐCĐ bất thường năm 2018 về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
20/09/2018

Barotex Việt Nam tổ chức ĐH ĐCĐ bất thường năm 2018

Về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tài liệu kèm theo:

1. Nghị quyết về ĐH ĐCĐ bất thường năm 2018

2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

3. Phiếu xin ý kiến về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

4. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Văn Toàn

5. Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Trịnh Thị Thúy Hoàn

---------------------------

Tags: Barotex,