tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Barotex VN thông báo kết quả Đại hội ĐCĐ năm 2018
06/06/2018

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐH ĐCĐ 2018

2. Biên bản họp ĐH ĐCĐ năm 2018

3. Nghị quyết ĐH ĐCĐ năm 2018

---------------------------

Tags: Barotex,