tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Nghị định cuối cùng hướng dẫn Luật đầu tư
06/01/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 135/2015/NĐ-CP về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, theo đề nghị của NHNN.

Nghị định quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầutư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư.

Theo Nghị định này, nhà đầu tư là cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.
Còn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế được thực hiện theo phương thức: Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Có 6 tổ chức được tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, gồm:

  1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
  2. Quỹ đầu tư chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ (quỹ đầu tư chứng khoán), công ty đầu tư chứng khoán;
  3. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;
  4. Ngân hàng thương mại;
  5. Công ty tài chính tổng hợp;
  6. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

---------------------------

Tags: đầu tư,