tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Toàn văn thư thoả hiệp bên lề giữ Việt Nam và Mỹ
05/11/2015

Lá thư này liệt kê những cam kết của Việt Nam đối với Mỹ, cũng như các chi tiết về nghĩa vụ của Việt Nam về việc Thông qua Luật bảo vệ quyền lao động và giúp đỡ thành lập Công đoàn độc lập.

Thư này sẽ giúp cho bất cứ ai để tìm hiểu về thủ tục và cách thức thành lập công đoàn độc lập cho sau này.

Chúng tôi sẽ cố gắng đưa đến quý vị sớm nhất bản dịch tiếng Việt.

---------------------------

Tags: tre,