tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Thanh toán điện tử cho thuế xuất nhập khẩu vượt mức 63%
21/06/2015

Thanh toán điện tử của thuế xuất nhập khẩu đã tăng 10% đến 63% sau khi thông tư nhằm hợp lý hóa quy trình thanh toán thuế quan được ban hành, một quan chức cho biết.

Lô Thị Như, Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan Việt Nam, cho biết Thông tư 126/2014 / TT-BTC đã giúp thời gian và nguồn lực của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước được tiết kiệm hơn.

Thông tư của Bộ Tài chính, có hiệu lực vào ngày 01 tháng 10 năm 2014, quy định thủ tục kê khai, thu, nộp thuế cũng như lãi suất quá hạn, tiền phạt, và các chi phí khác vào xuất khẩu và nhập khẩu. Tập trung vào thanh toán điện tử thuế xuất nhập khẩu nhằm hạn chế tối đa quá trình thanh toán.

Tại một cuộc họp xem xét thông tư 19 Tháng 6, các đại biểu cho biết 5-7 phút để thông quan hàng sử dụng hệ thống thanh toán điện tử thay vì trước khi thời gian chờ đợi 30 phút.

Chỉ mất năm giây để hàng hoá được thông quan sau khi các cổng thanh toán điện tử cơ quan hải quan nhận được thông báo rằng các ngân hàng đã chuyển tiền thuế.

Các doanh nghiệp cũng có thể nộp thuế tại các địa điểm khác nhau, trong hoặc bên ngoài thời gian làm việc và ngày nghỉ.

Cuộc họp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức của Tổng cục Hải quan Việt Nam và các quản trị cho Chương trình Tăng trưởng Inclusive của Cơ quan Phát triển Quốc tế, mà hình để thúc đẩy hiện đại hóa hải quan và thương mại tại Việt Nam.

---------------------------

Tags: tre, xuất nhập khẩu,