tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Chính thức phê duyệt dự án Tái cơ cấu và phát triển bền vững ngành nông nghiệp của World Bank
15/05/2015

Theo nguồn tin mới nhất từ vov.vn, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt dự án Tái cơ cấu và phát triển bền vững ngành Nông Nghiệp Việt Nam, đầu tư bởi Ngân hàng Thế giới World Bank.

Dự án được đề xuất với mục tiêu thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Việt Nam qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh hoạt động phát triển và tái tổ chức hoạt động sản xuất, nhằm gia tăng giá trị và chất lượng nông sản. Đặc biệt, dự án chú trọng tới phân ngành lúa gạo và cà phê tại Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Dự án sẽ được thực hiện qua bốn phân nhánh chính: i) Xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh hoạt động phát triển của các tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng với các ban ngành trực thuộc tỉnh, thành phố; đồng thời phối kết hợp với các chuỗi đầu tư (bao gồm các Ngân hàng); ii) Đẩy mạnh hoạt động sản xuất bền vững trong ngành lúa gạo; iii) Đẩy mạnh hoạt động sản xuất cà phê và cuối cùng, iv) Cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hoạt động đào tạo cần thiết để quản lý và điều hành dự án cho cán bộ CNV.

Như được biết, 5 tỉnh Tây Nguyên cùng 8 tỉnh ĐBSCL sẽ được ưu tiên đầu tư trong dự án này. Thời gian thực hiện dự án được dự tính tới 2020 với nguồn quỹ 250 tỉ đồng từ World Bank, cùng 38.7 tỉ đô la Mỹ đến từ các quỹ đầu tư khác và ngân quỹ từ các tỉnh thành phố.

---------------------------

Tags: đầu tư,