tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Lợi nhuận hợp tác song phương Việt – Mỹ đang cân bằng
29/05/2015

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, người sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư sắp tới tại Mỹ vào ngày 1 tháng 7, đã nói chuyện với VIR về kỳ vọng của mình cho một đối tác toàn diện và sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực tài chính.

Sau đây là một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn:

Sau hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức tại Nhật Bản năm ngoái, tại sao Bộ Tài chính đã nhắm mục tiêu Mỹ thời gian này?

Ông Dũng: Năm nay đánh dấu nhiều bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, vì nó đã được 20 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao và 15 năm kể từ khi chúng tôi lần đầu tiên đã ký một thỏa thuận thương mại song phương. Hợp tác của chúng tôi trong kinh tế, đầu tư, tài chính và thương mại đã phát triển và trao đổi ngoại song phương đã phát triển rất nhiều trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính.

Sau khi thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ vào năm 2013, các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương thành quan hệ đối tác toàn diện. Hội nghị xúc tiến đầu tư sắp tới này, như vậy, là một minh chứng cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước trên nhiều tội, và đồng thời, tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ cũng như để tương tác và hợp tác.

Điều gì sẽ là thông điệp chính của bạn để các nhà đầu tư Hoa Kỳ?

Ông Dũng: Mỹ không chỉ là nền kinh tế lớn nhất và thị trường tài chính lớn nhất thế giới, mà còn là trung tâm chính thu hút và lưu thông vốn toàn cầu. Việt Nam được xem là một thị trường mới nổi có khả năng thu hút đầu tư nước ngoài hơn các thị trường khác trong khu vực.

Những hình ảnh của Việt Nam trong tâm trí nhà đầu tư Mỹ, tuy nhiên, không may là không rõ ràng ở giai đoạn này. Thông qua xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, chúng tôi hy vọng để giới thiệu những nỗ lực và thành công trong cải cách kinh tế và chính sách nhất quán của Việt Nam nhằm mục đích phát triển kinh tế theo hướng cơ chế thị trường. Chúng tôi đã luôn luôn có giá trị dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Mỹ.

Điệp của chúng tôi tại hội nghị này, do đó, là xây dựng một quan hệ đối tác toàn diện hơn và sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Mỹ cùng có lợi trong các lĩnh vực tài chính và thị trường vốn.

Hàng trăm tổ chức của Mỹ đã được bơm vốn vào thị trường tài chính của Việt Nam thông qua các quỹ đầu tư lớn. Điều kiện gì thuận lợi cần thiết để thu hút dòng vốn đầu tư của Mỹ vào Việt Nam lớn hơn?

Ông Dũng: Các khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tiếp tục là khu vực phát triển năng động nhất của thế giới, nơi hợp tác trong khu vực đã phát triển gần gũi hơn bao giờ hết, đặc biệt là với việc hoàn thiện sắp tới của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Ngoài ra, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ đã được thành lập và củng cố. Những yếu tố thuận lợi đã thực sự đã giúp thu hút đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

Hơn nữa, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ về kinh tế, đầu tư, tài chính và thương mại tiếp tục được nuôi dưỡng trong những năm qua. Mỹ luôn luôn là một trong số 10 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Nhiều tập đoàn tài chính lớn của Mỹ, chẳng hạn như JPMorgan Chase, Citi Group, Goldman Sachs và Morgan Stanley, có mặt tại Việt Nam.

Khối lượng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng 36 lần kể từ năm 2000, đạt gần 29 tỷ USD vào năm 2014, và chúng tôi đã trở thành nước xuất khẩu lớn nhất của ASEAN vào thị trường Mỹ.

Mong đợi của bạn về các quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới là gì?

Ông Dũng: quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ, tăng cường trong hai năm qua trên cơ sở quan hệ đối tác toàn diện, chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh, cả về chất lượng và số lượng.

Cảm ơn rất nhiều.Minister of Finance Dinh Tien Dung, who will chair the upcoming investment promotion conference in the US on July 1, spoke with VIR about his expectations for a comprehensive and deeper partnership between Vietnam and the US in the finance sector.

Following is an excerpt from the interview:

After the investment promotion conference held in Japan last year, why has the Ministry of Finance targeted the US this time?

Mr Dung: This year marks many important developments in Vietnam-US relations, as it has been 20 years since Vietnam and US normalised diplomatic relations and 15 years since we first signed a bilateral trade agreement. Our co-operation in economics, investments, finance and trade has developed, and bilateral foreign exchanges have grown tremendously in all fields, particularly in the finance sector.

After the state visit of Vietnam President Truong Tan Sang to the US in 2013, the two countries’ leaders agreed to upgrade the bilateral relations into a comprehensive partnership. This upcoming investment promotion conference, as such, is a testament to the development of the relations between the two countries on many counts, and at the same time, provides opportunities for Vietnamese and American business communities alike to interact and cooperate.

What will be your main message to US investors?
Mr Dung: The US is not only the biggest economy and the largest financial market in the world, but also the main hub that attracts and circulates global capital. Vietnam is seen as an emerging market capable to attract more foreign investment than other regional markets.
The image of Vietnam in American investors’ mind, however, is unfortunately unclear at this stage. Through investment promotion in the US, we hope to showcase Vietnam’s efforts and successes in economic reforms and consistent policies that aim to develop the economy towards market mechanisms. We have always valued foreign investment inflows, especially from the US.

Our message at this conference, therefore, is to build a more comprehensive and deeper partnership between Vietnam and the US for mutual benefits in the finance sector and capital market.

Hundreds of US organisations have been injecting capital into Vietnam’s financial market via large investment funds. What favourable conditions are needed to attract larger American capital inflows into Vietnam?

Mr Dung: The Asia-Pacific region has continued to be the most dynamic development zone in the world, where intra-regional cooperation has grown closer than ever, especially with the upcoming finalisation of the Trans-Pacific Partnership Agreement. In addition, the Vietnam-US comprehensive partnership has been established and strengthened. These favourable factors have indeed helped attract investments from the US into Vietnam.

Moreover, Vietnam-US ties in economics, investment, finance and trade has been continuously fostered over the years. The US has always been among the top 10 foreign investors in Vietnam. Many large financial corporations from the US, such as JPMorgan, Chase, Citi Group, Goldman Sachs, and Morgan Stanley, are present in Vietnam.

Vietnam’s export volume to the US has increased 36 times since 2000, reaching almost US$29 billion in 2014, and we have become the ASEAN’s biggest exporter to the US market.

What is your expectation on the Vietnam-US economic ties in the coming time?

Mr Dung: Vietnam-US economic ties, strengthened in the last two years on the basis of comprehensive partnership, will certainly continue to thrive, both in quality and quantity.

Thank you very much.

---------------------------

Tags: tre, đầu tư,