tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
HNX sẽ tư vấn VNPT thoái vốn ngoài ngành
20/03/2015

Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chiều ngày 18/3, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, VNPT sẽ phối hợp với HXN triển khai thoái vốn tại những doanh nghiệp VNPT không cần giữ cổ phần, vốn góp chi phối, khuyến khích các công ty có cổ phần của VNPT thực hiện đấu giá bán cổ phần và thoái vốn qua HNX.

VNPT sẽ ưu tiên thoái vốn theo các phương thức giao dịch trên sàn đối với các công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, đôn đốc các công ty có vốn cổ phần của VNPT thực hiện đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.

HNX sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ VNPT và các công ty có vốn cổ phần của VNPT trong việc xây dựng kế hoạch lộ trình và phương thức bán cổ phần theo đề án tái cơ cấu tập đoàn VNPT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời HNX sẽ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện bán đấu giá cổ phần và đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán…

 “Thông qua việc ký kêt hợp tác sẽ thúc đẩy kế hoạch thoái vốn của VNPT, đẩy mạnh đưa cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc VNPT đã cổ phần hóa chưa niêm yết và đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán, thực hiện đề án tái cơ cấu VNPT đã được Chính phủ phê duyệt”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Đồng thời, Thứ trưởng tin tưởng rằng  trong thời gian tới công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ.

Theo “Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014 – 2015” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014, VNPT sẽ phải hoàn tất thoái vốn tại 63 doanh nghiệp.
Sau khi được tái cơ cấu, VNPT sẽ nắm giữ ít hơn một nửa số vốn điều lệ tại 18 công ty, bên cạnh các công ty thành viên.

---------------------------

Tags: