tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Chốt hạn ngạch nhập khẩu đường, muối và trứng gia cầm vào Việt Nam
12/01/2015

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản số 10388/BNN-CB thống nhất hạn ngạch với các mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2015 với Bộ Công thương.
Cụ thể, hai Bộ này đã thống nhất công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2015 mặt hàng đường là 81.000 tấn, muối là 102.000 tấn, trứng gia cầm là 46.300 tá.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám cũng cho biết, đối với mặt hàng đường, về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, Bộ Nông nghiệp đề nghị Bộ Công Thương chủ trì triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 9604/VPCP-KTTH.
Về mặt hàng muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thống nhất lượng hạn ngạch thuế quan là 102.000 tấn, trong đó các doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực y tế là 2.000 tấn, các doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực hóa chất là 40.000 tấn.
Bên cạnh đó, đối với mặt hàng đường, Bộ Công thương nên có phương án công khai, minh bạch và tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp.
Chỉ riêng năm ngoái, cả nước đã nhập khẩu 77.200 tấn đường và 529,2 00 trứng gia cầm từ các thị trường khác.

---------------------------

Tags: