tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Năm 2014
30/07/2014

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam trân trọng cung cấp tới Quý Cổ đông Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2014

Mời Quý Cổ đông download toàn bộ tài liệu tại đây:

  1. Nghị quyết đại hội cổng đông năm 2014
  2. Biên bản kiểm phiếu Đại Hội thông qua các Báo Cáo ,ttr1

---------------------------

Tags: Barotex,