tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
(Tiếng Việt) Bình Định: Hỗ trợ phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ
24/04/2014

Hiện toàn tỉnh Bình Định có 29 làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ với 5.100 cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm cho khoảng 11.078 lao động. Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, ngành sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh đã có đóng góp đáng kể trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, đáp ứng một phần nhu cầu trong nước và xuất khẩu, với cơ cấu ngành nghề, hàng hóa, mẫu mã phong phú.

CôngThương - Để hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, Sở Công Thương Bình Định đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển làng nghề như: xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu, chuyển giao công nghệ mới, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại; hỗ trợ đào tạo; tổ chức thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn… qua đó, có tác dụng khuyến khích các cơ sở sản xuất làng nghề nói chung và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Tỉnh cũng đã quy hoạch một số làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch và coi đây là hướng đi mới, có nhiều lợi thế. Hiện nhiều làng nghề của tỉnh như làng tiện gỗ mỹ nghệ, thảm xơ dừa, nón ngựa Phú Gia…đã thu hút nhiều du khách đến tham quan, mua sắm, tìm hiểu văn hóa truyền thống…. Đây được coi là cơ hội quảng bá sản phẩm, tạo lập thị trường tiêu thụ và giới thiệu bản sắc, đặc trưng văn hóa, tạo dựng môi trường kinh doanh tốt cho làng nghề.

---------------------------

Tags: hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ nghệ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ,