tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất tính đến 15/4
29/04/2014

Đứng đầu trong bảng xếp hạng vẫn là Điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,673 tỷ USD, tăng 35,5% (tăng 1,746 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

 

Hàng dệt, may đứng ở vị trí thứ hai với giá trị kim ngạch 5,132 tỷ USD, tăng 17,7% (tăng 770 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ ba với giá trị kim ngạch 2,535 tỷ USD, giảm 8,5% (giảm 235 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

 

Đứng vị trí thứ tư là Giày dép các loại với giá trị kim ngạch 2,468 tỷ USD, tăng 23,3%  (tăng 466 triệu USD)so với cùng kỳ năm trước.

 

Vươn lên vị trí thứ năm là Hàng thủy sản với giá trị kim ngạch 1,907 tỷ USD, tăng 31,5% (tăng 457 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

 

Tụt xuống vị trí thứ sáu là Phương tiện vận tải và phụ tùng với giá trị kim ngạch 1,874 tỷ USD, tăng 28,2% (tăng 512 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

 

Các vị trí tiếp theo thuộc về Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khácDầu thô; Gỗ và sản phẩm gỗ với giá trị kim ngạch lần lượt là 1,811 tỷ USD; 1,808 tỷ USD và 1,687 tỷ USD.

 

Cà phê vẫn đứng ở vị trí cuối cùng trong top 10 với giá trị kim ngạch đạt 1,415 tỷ USD, tăng 21,8% (tăng 254 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

 

Như vậy, trong bảng xếp hạng chỉ có nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện và Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác có kim ngạch xuất khẩu suy giảm so với cùng kỳ.

---------------------------

Tags: gỗ và sản phẩm gỗ, hàng xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu, xuất khẩu,