tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Xây dựng lộ trình thực hiện quy hoạch thương nhân XK gạo
27/02/2014

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các địa phương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện chủ trương thương nhân đầu mối xuất khẩu gạo phải có vùng nguyên liệu hoặc hợp tác, liên kết, đặt hàng với hộ nông dân trồng lúa.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về điều hành xuất khẩu gạo và triển khai quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông khẩn trương báo cáo việc xây dựng, phát triển thương hiệu gạo xuất khẩu của Việt Nam; xây dựng, ban hành quy hoạch kho chứa, cơ sở xay, xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu để thực hiện Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đã được phê duyệt.

Bộ Tài chính phải rà soát, tăng cường các biện pháp quản lý giá vật tư nông nghiệp đầu vào sản xuất lúa, gạo (thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…); xem xét, giải quyết theo thẩm quyền kiến nghị của Bộ Công Thương về việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ hoàn trước – kiểm sau để hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp mua lúa, gạo của người nông dân; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các địa phương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện chủ trương thương nhân đầu mối xuất khẩu gạo phải có vùng nguyên liệu hoặc hợp tác, liên kết, đặt hàng với hộ nông dân trồng lúa.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Mục tiêu của quy hoạch này là từ nay đến 2015 sẽ kiện toàn, ổn định số lượng thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, đảm bảo tối đa 150 đầu mối. Từ sau năm 2015 trở đi sẽ điều chỉnh số lượng đầu mối và địa bàn hoạt động cho phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo và diễn biến tình hình sản xuất, thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận tham gia xuất khẩu gạo, các kho chứa, cơ sở xay, xát lúa, gạo của thương nhân phải nằm trên địa bàn các địa phương trong quy hoạch và thương nhân có vùng nguyên liệu hoặc thực hiện hợp tác, đặt hàng, liên kết với nông dân trồng lúa. Đặc biệt, trong 2 năm liên tiếp nếu doanh nghiệp nào không xuất khẩu được bình quân 20.000 tấn sẽ bị thu hồi giấy phép và phải chờ 1 năm sau mới được cấp lại giấy phép.

---------------------------

Tags: tre,